Światowy Dzięń Misyjny w par. Wniebowzięcia NMP w Szczecinie Dąbiu

Wiele jest serc, które czekają na Ewangelie.
Słowami tej pieśnie rozpoczęła się dziecięca Msza św. rozpoczynająca Tydzień Misyjny w parafii, której przewodniczył ks. Paweł Podwysocki. Dzieci przebrane za mieszkańców innych kontynentów, uroczyście weszły do kościoła.:Podczas homilii dialogowanej dowiedziały się, że na innych kontynentach żyją jeszcze ludzie i
dzieci, którzy nie słyszeli nic o Panu Jezusie i Jego nauce.
Księża, siostry zakonne, ludzie świeccy, których nazywamy misjonarzami opuszczają swójkraj i wyjeżdzają na misję głoscić Ewangelię. Jednak zanim zaczną głosić naukę Pana Jezusamisjonarze muszą najpierw tym ludziom pomóc w życu codziennym. Pomagaą przy budowie szkół,przedszkoli, szpitali, kaplic, dokarmiają, ucza i ubierają dzieci. Misjonarze często prosza nas o modlitwę a także ofiary na rzecz misji aby mogli pomóc tym ludziom do których zostali posłani. Dzieci dowiedziały się również, że Pan Jezus nie tylko wybiera do tego zadania ludzi dorosłych, ale także dzieci, bo każdy z nas jest posłany by dzielić się swoją wiarą. Dzieci podawały przykłady gdzie mogą głosić naukę o Panu Jezusie: w szkole, w domu, w każdym miejscu w którym się znajdują. Ks. Paweł zachęcał wszystkich do modlitwy za kraje misyjne, misjonarzy.
Wiele jest serc, któe czeką wciąż.

Krystyna Przylepa