Parafia p.w. Wzniebowzięcia N.M.P.
w Szczecinie -Dąbiu


Plac Kościelny 2

tel. 0-91/469-32-53

70-820 Szczecin


Duszpasterze
posługujący w naszej parafi
 
Ks. Kan. Proboszcz Kazimierz Piasecki
Ks. Wikariusz
Paweł Podwysocki
Ks. Wikariusz Łukasz Wdowczyk
Ks. Prałat dr hab. prof. US Tadeusz Czapiga Biuro parafialne

czynne  w środy i piątki
od godziny 11.00 - 12.00
oraz 16.00 – 17.00

e-mail
dabie@kuria.pl

Numer konta parafialnego

10 1240 3969 1111 0000 4242 5193