40 - LECIE KAPŁAŃSTWA KSIĘDZA PROBOSZCZA
KAZIMIERZA PIASECKIEGO -9.05.2016

Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 4
Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 3
Numer 1 Numer 2 Numer 3 Numer 3
Numer 1 Numer 2 Numer 3