Czterdziesta Rocznica Święceń Kapłańskich
Księdza Proboszcza Kazimierza Piaseckiego - 9.05.2016

GALERIA

Z udziałem wiernych, księży z Dekanatu Szczecin Dąbie oraz z udziałem Ks. Bpa
Henryka Wejmana odbyły się uroczystości 40-lecia kapłaństwa księdza Kazimierza Piaseckiego proboszcza parafii WNMP w Dąbiu.
Powszechnie szanowany i lubiany ksiądz 9 maja 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie w szczecińskiej katedrze. Święceń dokonał Arcybiskup Jerzy Stroba. Ksiądz kanonik dziekan Kazimierz Piasecki odprawił Mszę świętą, która była dziękczynieniem za dar kapłaństwa. Biskup Henryk Wejman w Słowie Bożym prosił wiernych by dalej wspomagali księdza Jubilata w jakże potrzebnej posłudze. – Dziś świat przepełniony internetem jest w istocie pusty – mówił Ksiądz Biskup. Kto – pytał dalej – pocieszy w obliczu tragedii, kto wskaże Boga gdy nadejdzie kres, kto wysłucha spowiedzi i pojedna nas z Panem Bogiem, tylko kapłan – mówił Biskup. Dlatego wasze wsparcie, wasza modlitwa jest tak nam potrzebna. Wspierajmy się i ubogacajmy wzajemnie, i tego Jubilacie życzę na dalsze lata kapłaństwa – dodał Bp Henryk Wejman.
Po Mszy wszystkie grupy działające w parafii, służba liturgiczna, oraz rzesze wiernych złożyły Księdzu Jubilatowi serdeczne życzenia i gratulacje. Przyłączamy się do nich i życzymy uśmiechniętemu kapłanowi wielu Łask i wszelkiej pomyślności.


Lech Bochnacki